Професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации” | код по СППОО: 522040

Специалност „Възобновяеми енергийни източници” | код по СППОО: 5220408

Как се провежда обучението?

Теория

Практика

Теорията се провежда дистанционно чрез онлайн платформа. Приключва с полагане на изпит (тест) на място в Центъра за енергийни решения.

Практиката се провежда в база за практическо обучение на “3К” АД. Приключва с полагане на изпит (практическо задание) на място в Центъра за енергийни решения.

Какви са изискванията към курсистите?

  • Завършено средно образование;
  • Базови познания в сферата на електротехниката;

Какви документи са необходими?

След успешно завършване на курса по професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, специалност „Възобновяеми енергийни източници”, обучаваните получават УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, което е по образец на МОН и НАПОО. Удостоверението се регистрира в електронния регистър на МОН.

Цена: 1200лв

Може да заплатите по банков път или на място в нашия офис след подаване на необходимите документи.

Изучавани дисциплини:

  • Модул 1: Основи на фотоволтаиката
  • Модул 2: Принципи на проектирането
  • Модул 3: Фотоволтаични централи
  • Модул 4: Пускане в експлоатация и отстраняване на проблеми
  • Модул 5: Монтаж на малки PV-централи в сграда
  • Модул 6: Базови знания и практики, умения за управление на проекти