Идеен проект, подробна количествено–стойностна сметка и конструктивно решение


Услугата включва идеен проект, подробна количествено –стойностна сметка и  конструктивно решение за монтиране върху съществуващи обекти на фотоволтаичен генератор до 30kW и прогнозен анализ за производството на електроенергия за една година /по месеци/ .

Цена: 150.00 лв без ДДС.