Електротехническо становище за фотоволтаичен генератор до 30 kW


“3К” АД предлага услугата изготвяне на електротехническо становище от опитни специалисти. Такова становище е необходимо при мрежовите фотоволтаични системи до 30 kWp  съгласно чл. 147, ал. 1, т. 14 и ал. 2 на ЗУТ.

 Цена:  200.00лв без ДДС