Новини


Новини

Техник на енергийни съоръжения и инсталации 3к солар

Държавен изпит по практика за професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, специалност „Възобновяеми енергийни източници“

06/06/2014 г. Професионална гимназия по електортехника, гр. Варна и “3К” АД организираха на 06 юни 2014 г. провеждането на държавен изпит по практика за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация за професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, специалност „Възобновяеми енергийни източници“. Благодарение на съвместните усилия на преподаватели, експерти и ученици всички издържаха […]

Новини

3К АД представи дейността си пред представители на европейски общини

3К АД представи дейността си пред представители на европейски общини

05/06/2014 3К АД взе участие чрез презентация в международна среща в периода 03.06.-05.06.2014г. Форумът се организира в рамките на Проект EUniverCities –„Партньорство между градове и университети за развиване на устойчиви градски икономики и общества“, който се финансира по програма URBACT II.

Новини

“3К” АД е официален представител за територията на България на френската компания SOGEXI.

Система за енергоспестяващо и интелигентно обществено осветление

“3К” АД вече е официален представител за територията на България на френската компания SOGEXI. Компанията предлага високоефективна система за енергоспестяващо и интелигентно управление на общественото осветление. Спестяването на електричество и намаляването на оперативните разходи са приоритетни цели за обществените власти. -          Уличното осветление съставлява над 40% от разходите за електричество в градовете; -          Средните разходи […]

Новини

Обучения за квалификационна група по електробезопасност към 3к солар варна

Обучения за квалификационна група по електробезопасност

Уважаеми колеги и клиенти, ЦПО към „3К“ АД разшири обхвата на лицензията си и вече провежда обучения по електробезопасност до и над 1000V за придобиване или потвърждаване на квалификационна група. В края на 2013 г. и в началото на 2014 г. настъпиха промени в Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение […]

Новини

конференция “Дни на интелигентната енергия”, организирана от Община Варна, 3к солар

Дни на инелигентната енергия, гр. Варна, 16-17.05.2014 г.

“3К” АД участва във второто издание на конференция “Дни на интелигентната енергия”, организирана от Община Варна, в партньорство с Асоциацията на Българските Черноморски Общини, Черноморската Регионална Агенция за Управление на Енергията и Черноморски Енергиен Клъстер. Инж. д-р Георги Георгиев представи на вниманието на присъстващите презентация на тема: “Иновативни технически решения в съвременната енергетика на регионите”.

Новини

село Манастир, обл. Варна

Помпена система в село Манастир, обл. Варна

В началото на месец май 2014 г. в един от слънчевите пролетни дни екипът на “3К” АД монтира помпена система модел PS600 CS-17-1 в с. Манастир, общ. Девня.