Новини


Новини

Представяне на компанията SOGEXI, производител на компоненти за интелигентно улично осветление, във Варна

Представяне на компанията SOGEXI, производител на компоненти за интелигентно улично осветление, във Варна

В периода 24-26 юни по покана на “3К” АД във Варна гостува г-н Стефан Клевенот, регионален мениджър за Източна Европа на компанията SOGEXI. През първия ден от посещението му се проведе обучение на екипа на “3К” АД относно предлаганите от SOGEXI продукти, а на следващия ден организирахме семинар “Решения за ефективно и интелигентно обществено осветление”, […]

Новини

“3К” АД пред Община Варна

Представяне дейността на “3К” АД пред Община Варна

На 18.06.2014 г. “3К” АД представи дейността си пред Временната комисия към Общински съвет гр. Варна “Опазване и възпроизводство на околната среда””. Бяха отправени конкретни предложения относно стимулирането на индивидуалния градски електротранспорт и енергийно ефективното улично и обществено осветление. От страна на комисията бе получено положително становище за развитие на посочените теми.

Новини

ефективно и интелигентно обществено осветление 3к солар

Покана за семинар “Решения за ефективно и интелигентно обществено осветление”

“3К” АД е официален представител за територията на България на френската компания SOGEXI.

Уважаеми колеги и клиенти, Асоциацията на Българските Чарноморски общини и “3К” АД организират съвместен семинар, посветен на възможностите за интелигентно осветление на градската среда. Участие в семинара ще вземат представители на френската компания SOGEXI, която има 30-годишен опит в производството на продукти в областта на уличното и общественото осветление. Семинарът ще се проведе на 25.062014 […]

Новини

Техник на енергийни съоръжения и инсталации 3к солар

Държавен изпит по практика за професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, специалност „Възобновяеми енергийни източници“

06/06/2014 г. Професионална гимназия по електортехника, гр. Варна и “3К” АД организираха на 06 юни 2014 г. провеждането на държавен изпит по практика за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация за професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, специалност „Възобновяеми енергийни източници“. Благодарение на съвместните усилия на преподаватели, експерти и ученици всички издържаха […]

Новини

3К АД представи дейността си пред представители на европейски общини

3К АД представи дейността си пред представители на европейски общини

05/06/2014 3К АД взе участие чрез презентация в международна среща в периода 03.06.-05.06.2014г. Форумът се организира в рамките на Проект EUniverCities –„Партньорство между градове и университети за развиване на устойчиви градски икономики и общества“, който се финансира по програма URBACT II.

Новини

“3К” АД е официален представител за територията на България на френската компания SOGEXI.

Система за енергоспестяващо и интелигентно обществено осветление

“3К” АД вече е официален представител за територията на България на френската компания SOGEXI. Компанията предлага високоефективна система за енергоспестяващо и интелигентно управление на общественото осветление. Спестяването на електричество и намаляването на оперативните разходи са приоритетни цели за обществените власти. -          Уличното осветление съставлява над 40% от разходите за електричество в градовете; -          Средните разходи […]