Новини


Новини

Следяща фотоволтаична централа 3K solar

Следяща фотоволтаична централа – Техносън

През ноември месец 2007 година, доставихме двуосно-следяща конструкция на Deger Energie на нашите партньори от Техносън. Моделът на контрукцията е Deger Tracker 5000NT и е с възможност за инсталиране на до 5 кWp соларни панели. Използваните модули тук са 24 броя хибридни Sanyo, по желание на инвеститора. Инверторната част е 1 брой инвертор SMA SB5000TLMS HC + […]

Новини

Комбинирана мониторингова инсталация

В близост до с. Свирково, инсталирахме комбинирана мониторингова инсталация, състояща се от две различни конструкции и два различни типа модули. Стационарната конструкция е изпълнена с 1 kWp тънкослойни модули Канека, докато следящата с 1 kWp монокристални модули. Мониторинговите фотоволтаични централи служат за надеждна оценка на терени. Ако една слънчева централа се цели да бъде инсталирана […]

Новини

монтаж на фотоволтаици от 3к солар варна

Откъснати от мрежата системи-комплекти

IBC solar

IBS SOLAR Пълна автономна система Предложение от нашите партньори Комплекти откъснати от мрежата системи, които ви осигуряват пълна независимост и автономност.